• +34 932 18 19 64
  • elcentre@elcentregracia.cat

Convocatòria Assemblea General Ordinària 2020 (Telemàtica)

Convocatòria Assemblea General Ordinària 2020 (Telemàtica)

Benvolguts socis i benvolgudes sòcies,

 

Davant l’ajornament de l’Assemblea del passat dia 8 de novembre degut a la pandèmia, i després de fer les consultes pertinents al Departament Jurídic de la Federació d’Ateneus de Catalunya, ens indiquen que l’única opció per fer l’Assemblea és de forma telemàtica.

El Departament de Justícia de la Generalitat no permet, actualment,  fer les assemblees de forma presencial.

És per això que el Consell Directiu de la nostra Entitat ha decidit fer-la de manera telemàtica i així poder tancar l’exercici 2019.

L’ordre del dia serà el mateix, donat que l’Assemblea es va ajornar i continua, per tant,  estant convocada.  Tothom va rebre la documentació, l’acta, la memòria i l’estat de comptes, intentant d’aquesta manera fer l’Assemblea el mes lleugera possible.

Tots els socis que tinguin accés informàtic, i que s’hagin inscrit prèviament, rebran un e-mail amb un enllaç que els permetrà poder accedir a l’Assemblea.

Un ordinador, una tauleta o un mòbil, podran fer-se servir per assistir a l’Assemblea. Prèviament  les  sòcies i socis que vulguin assistir ho hauran de comunicar a la secretaria del Centre, en l’horari actual: de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 hores o bé al correu electrònic elcentre@elcentregracia.cat

 ÉS INDISPENSABLE INSCRIURE’S PER ASSISTIR A L’ASSEMBLEA .

La plataforma que farem servir per l’Assemblea Telemàtica serà la que ens ha facilitat la Federació d’ateneus de Catalunya. 

Es controlarà rigorosament l’assistència a l’Assemblea Telemàtica, i us indicarem prèviament la manera d’accedir. 

Els socis i sòcies que no puguin o no vulguin fer servir aquest sistema, rebran, posteriorment, l’acta de l’Assemblea per tal d’estar informats del que es  tractarà en el transcurs de la mateixa.

La data que proposem és el proper diumenge, 29 de novembre a les 10.30 hores en primera convocatòria i a les 11.00 hores en segona convocatòria.

En nom del Consell Directiu d’El Centre, us volem donar les gràcies per la vostra comprensió i  us volem agrair les mostres d’afecte i suport que hem rebut durant aquest temps de pandèmia.

Rebeu una cordial salutació,

 

M. Carme Blanch

Secretària