• +34 932 18 19 64
  • elcentre@elcentregracia.cat

Assemblea del Grup de Teatre “EL CENTRE”

Assemblea del Grup de Teatre “EL CENTRE”

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària

De conformitat amb el previst en el reglament, aquesta Secció celebrarà l’Assemblea Generla Ordinària el proper dia 24 de març de 2015 a les 20:30 hores en primera convocatòria, i a les 21:00h en segona convocatòria en el nostre Local Social, per tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1er. LECTURA I APROVACIO, SI PROCEDEIX, DE L’ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL 18 DE MARÇ DE 2014.
2n. LECTURA DE LA MEMORIA DE L’ANY 2014.
3er. LECTURA I APROVACIO, SI PROCEDEIX, DE L’ESTAT DE COMPTES DE L’ANY 2014.
4art. PROPOSTES PRESENTADES REGLAMENTÀRIAMENT.
5è. PRECS I PREGUNTES

El que es comunica a tots els components de la Secció a nivell de convocatòria.

NOTA: Per a prendre part a l’Assemblea, és condició indispensable, formar part del Grup de Teatre.

 

assemblea-grup-teatre-2015