• +34 932 18 19 64
  • elcentre@elcentregracia.cat

Fes-te soci

Fes-te soci

Per sol·licitar fer-se soci d’El Centre hauràs de posar-te en contacte via telefònica o a través del formulari de la pàgina de contacte.

Abans de tot, hauràs de tenir en compte les següents premises:

  1. Facilitar les teves dades personals.
  2. Facilitar les teves dades bancàries i la modalitat de pagament (mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual).
  3. La secció a la qual vols pertànyer, si és el cas (Coral, Sant Medir, Matins, Teatre, Esplai, Tennis Taula…), pot ser cap, una o més d’una.
  4. Hi haurà una quota d’entrada de 15 € per a totes les modalitats.
  5. La quota que voldràs pagar.

Relació de quotes vigents
Descripció de Quota Mensual
Socis en general, majors de 17 anys 15,20 €
Parella de soci, majors de 17 anys 12,50 €
Socis menors de 17 anys amb tutor soci 12,50 €
Socis menors de 17 anys sense tutor soci 15,20 €

* Les quotes variaran el proper 1 de gener segons acord en assemblea general del passat 26 de juny de 2019.