• +34 932 18 19 64
  • elcentre@elcentregracia.cat

Consell Directiu

Consell Directiu

carlos_pablos

President

Carlos Pablos Salinas

presidencia@elcentregracia.cat

eduard_saboya

Vicepresident

Eduard Saboya Domènech

presidencia@elcentregracia.cat

joan_galceran

Tresorer

Joan Galceran

tresoreria@elcentregracia.cat

Sotstresorer

Rosa Alcober

tresoreria@elcentregracia.cat

maricarme_blanch

Secretària

Maria del Carme Blanch

secretaria@elcentregracia.cat

carla_clave

Sotssecretària

Carla Clavé

secretaria@elcentregracia.cat

josepa_torralba

Vocal Cultura i Comunicació

Josep Antoni Torralba

cultura@elcentregracia.cat

josep_aquilina

Vocal Manteniment

Josep Aquilina

dependencies@elcentregracia.cat

Vocal Joventut

Itziar Díez

joventut@elcentregracia.cat

Vocal Esports

Albert Badia

esports@elcentregracia.cat

Vocal d’Igualtat de Gènere

Josefina Altés 

secretaria@elcentregracia.cat